Ekonomi

Uluslararası Ticarette Heckscher-Ohlin Kuramı Nedir?

Heckscher-Ohlin kuramına göre bir ülke sınırları içinde hangi üretim faktörüne bol olarak sahip ise, o üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı malın üretiminde uzmanlaşacak ve uzmanlaşılan bu mal ihracata konu mal olacak, yani ihraç edilecektir. Buna karşılık kıt üretim faktörünün kullanıldığı malın üretiminden vazgeçilecektir ve bu mal diğer ülkelerden ithal edilecektir.

Kısacası nispi olarak sermaye faktörü bakımından zengin bir ülke, sermaye yoğun malı üretir ve ihraç eder ve nispi olarak kıt olan emek yoğun malı ithal eder.

Heckscher-Ohlin kuramına göre 2. Ülke (x) malını üretir ve ihraç eder. Çünkü (x) malı emek yoğun bir maldır ve emek 2. Ülkede nispi olarak ucuz ve bol bir üretim faktörüdür. Diğer taraftan 1. Ülke (y) malını üretir ve ihraç eder. Çünkü (y) malı sermaye yoğun bir maldır ve sermaye 1. ülkede nispi olarak bol ve ucuz bir üretim faktörüdür. Nispi mal fiyatlarındaki farklılıklar olası bütün sebepler için geçerlidir ve ülkeler arasında karşılaştırmalı üstünlük sağlar.

Heckscher-Ohlin kuramı, uluslararası ticarette ülkeler arasında karşılaştırmalı üstünlüğü belirleyen nispi faktör yoğunluğu veya faktör donatımı teorisi olarak ifade edilir. Her bir ülke nispi olarak ucuz ve bol olan faktörün üretiminde yoğun olarak kullanıldığı malı üretir ve ihraç eder ve de nispi olarak kıt ve pahalı olan faktörün yoğun olarak kullanıldığı malı ithal eder.

Böylece Heckscher-Ohlin kuramı, varsayımlarına göre daha çok karşılaştırmalı üstünlükler kuramının açıklamasını yapar. Heckscher-Ohlin kuramının tezi nispi faktör bolluğu ve nispi faktör fiyatlarındaki farklılık ülkeler arasındaki mal fiyatlarındaki farklılığa sebep olur ve bu da ülkeler arasında ticaretin gerçekleşmesine yol açar. Yani nispi mal ve faktör fiyatlarındaki bu farklılık ülkeler arasında mutlak faktör ve mal fiyatları farklılığına dönüşür. Ülkeler arasındaki mutlak mal fiyatlarındaki farklılık ülkelerin birbiriyle ticaret yapmalarının önemli sebebidir.

Etiketler

İlgili Haberler

Kapalı
Kapalı