Ticaret engelleri dampinglerin sonucu olabilir. Damping bir malın düşük maliyetle veya ulusal ekonomiye göre yurtdışına daha düşük fiyattan ihracatıdır. Diğer bir deyişle uluslararası fiyat farklılaşmasıdır. Dampingi sürekli, yıkıcı ve arada bir yapılan olmak üzere 3 gruba ayırmak mümkün.

Uluslararası Ticarette Damping Türleri

Sürekli dampinge uluslararası fiyat farklılaşması da denir. Sürekli dampingde üreticilerin sürekli rekabet içinde oldukları uluslararası piyasa göre ulusal pazarda mallarını en yüksek fiyattan satarak maliyetlerini ulusal pazarda finanse ettirerek uluslararası piyasada mallarını düşük fiyattan satarak güçlü konuma gelirler.

Ticaret engelleri, tarifeler ve taşıma maliyetleri nedeniyle ulusal piyasalar ile uluslararası piyasaların birbirinden kopuk olması, monopolistik yapıda olan firmaların karlarının artmasına yol açar. Çünkü bir malın talebinin fiyat elastikiyeti ulusal piyasaya göre uluslararası piyasada daha elastiktir. Aynı zamanda ulusal tüketicinin yüksek fiyattan malı satın alması monopolistik karını maksimize eder.

Yıkıcı damping, rekabetin yetersiz olduğu method olarak ifade edilir. Uluslararası piyasada monopol gücü elde edebilmek için yabancı üreticilerin piyasa dışında kalmalarını sağlamak amacıyla, yani pazar paylarını elimine edebilmek için, bir malı maliyetinin altında veya çok düşük bir fiyattan satılması durumudur ve geçici olarak yapılır.

Arada bir yapılan damping ise, bir malın maliyetin altında veya düşük fiyattan satılmasıdır. Üretim fazlalıkları oluştuğu zaman fazlalıkları eritmek için arada bir uygulanan bir yöntemdir.

Uluslararası piyasanın rekabetinden ulusal sanayileri korumak için yıkıcı dampinge zıt ticaret kısıtlaması uygulanır. Bu kısıtlamalar genellikle fiyat farklılıklarını düzenleyen anti damping vergiler biçiminde olur. Bununla beraber, damping biçimi belirlemek zordur ve ulusal üreticileri damping uygulamalarına karşı korumak gerekir.