Haberler

Uluslararası Bankacılık ve Uluslararası Bankaların Sağladığı Hizmetler

2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomisinde yaşanan globalleşme eğilimleri, bankaların yeni gelişmeler ışığında uluslararası bankacılık hizmetleri vermeye başlamasında etkili olmuştur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra çok uluslu firmaların faliyetlerini arttırmalarıyla ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle uluslararası bankacılık da gelişmiştir. Çok uluslu şirketlerin faliyetleri arttıkça, bu artışla doğru orantılı olarak uluslararası bankacılık hacminde ve uluslararası bankacılık hizmet çeşitlerinde de gelişme olmaktadır.

Uluslararası Bankacılık Sistemi

Uluslararası ekonomik ilişkilerin günümüzde ulaştığı seviyeler paralel olarak, uluslararası finansal talep de önemli ölçüde artmıştır. Uluslararası sermaye hareketlerinin, döviz transferi bazında 2 trilyon doların üstüne çıktığı günümüzde, buna bağlı olarak birçok ülke bankası, uluslararası bankacılık alanında hizmetlerini tür ve miktar olarak arttırmıştır.

Bankacılık sisteminde ortaya çıkan değişiklikler ve yenilikler, bankaların uluslararası faaliyetlerini de etkilemiştir. Yaşanan yenilikler uluslararası bankacılığın gelişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle teknolojik gelişmeler sonucu günümüzde yaygınlığı artan elektronik bankacılık sayesinde bankaların maliyetleri düşmüş, mevduat ve kredilendirme konusunda ulusal sınırlar aşılmıştır.

Hızla değişen ve gelişen teknoloji ve haberleşme olanakları uluslararası ticaretin gelişmesini sağlarken aynı doğrultuda uluslararası bankacılıkta da gelişmeler yaratmaktadır. Uluslararası bankalar klasik bankacılık hizmetleri olarak, fon transferi, mevduat kabul etme ve kredi verme, döviz ticareti hizmeti verirken bunlara ek olarak bilgi aktiflerini kullanarak, danışmanlık hizmetleri de vermektedirler.

Uluslararası bankacılık alanında genel olarak Avrupa, ABD ve Japon bankaları rekabet etmektedir. Uluslararası bankacılık hizmetleri veren bankalar genellikle Londra, Tokyo, New York, Paris, Zürih, Cenevre, Amsterdam, Hong Kong gibi uluslararası ticaret merkezleri olan şehirlerde toplanmıştır.

Uluslararası Bankaların Sunduğu Hizmetler

Uluslararası ekonomik ilişkilerin 2. Dünya Savaşı sonrasında hızla gelişmesine paralel olarak uluslararası finansal talep de önemli ölçüde artmıştır. Uluslararası sermaye hareketlerinin daha yaygın olduğu ve serbestçe dolaşımı, uluslararası bankaların hizmetlerini ve etkinliğini arttırmıştır.

Peki uluslararası bankaların müşterilerine sundukları hizmetler nelerdir? Uluslararası bankacılık sisteminde hangi işlemleri yaparlar?

  • Fon Transferi
  • Yurtdışından Mevduat Toplama
  • Yurtdışına Kredi Kullandırma
  • Döviz Ticareti
  • Çek ve Senet Tahsili
  • Döviz İşlemleri
  • Finansal Danışmanlık
  • Yönetim Hizmetleri

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı