Haberler

Sigorta Risk Değerlendirmesi ve Felaket Modellemesi

Sigorta pazarının konusu risktir. Bu risk bir insanın hayatını kaybetmesi olsun, bir geminin batması, eve hırsız girmesi veya bir bavulun kaybolması olsun, sonuçta sigorta pazarında ölçülüp tartılacak, kağıda dökülecek ve alınıp satılacaktır. Pazarın üzerinde döndüğü sayılar, bu olayların veya sayısız başkasının gerçekleşme olasılığı, risk miktarı ve ödenmesi gereken tazminattır.

Sigorta Nedir?

Sigorta sözleşmeleri ya da daha bilinen adıyla poliçeleri, sigorta piyasasındaki asıl kağıttır; sigortacıların işi bu tür poliçeleri hazırlamak ve bir bedel karşılığı bunları garanti altına almaktır. Bu bedellerle kendileri de yatırım yapabileceği için sigorta şirketleri de dünyanın en büyük yatırımcıları ve fon yöneticileri arasında yer alır.

Risk Değerlendirmesi

Riskleri değerlendirme ve sigorta bedelini hesaplama yöntemleri oldukça karmaşık tahmin modelleriyle çalışan sigorta uzmanlarının alanıdır. Belirli bir tehlikeye karşı bir sigorta talebi geldiğinde, sigorta uzmanları riskin sıklığına, ciddiyetine ve geçmişteki örneklerine bakar. Ardından riskin şu anki değerini hesaplayarak fiyatlandırma yaparlar.

Yaşamsal ve Yaşamsa Olmayan Sigortalar

Sigorta pazarı temel olarak ikiye ayrılır: Yaşamsal olan ve yaşamsal olmayan sigortalar. İlki yaşam poliçeleri, emeklilik ve yıllık ödeneklerle ilgilenirken ikincisi seyahat, taşımacılık, emlak, kredi ve iş hayatıyla ilgili çeşit çeşit sigortaları içeriri.

Sigortacılıkta Felaket Modellemesi

Büyük felaket riskleri sigortacıların uykularını kaçırır. Deprem, hortum veya sel gibi doğal felaketler olsun ya da savaş veya terörizm olsun, yüzbinlerce kişinin bir anda sigortalarının karşılanmasını talep etmesi sigorta pazarını batırabilir. Bu yüzden potansiyel riskleri hesaplayabilmek için meteoroloji ve sismoloji gibi alanları da içine alan gelişmiş bilgisayar simülasyonlarına milyonlarca dolar harcanır. Sigortaların bu alanının tartışma ve davalara konu olması kaçınılmazdır. New York’taki 9/11 Dünya Ticaret Merkezi saldırıları gibi terör olayları sonucunda emlak sahiplerinin devasa miktarlardaki sigorta taleplerini karşılamak yıllar almıştır. Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terör saldırısının, dünya sigorta piyasasına verdiği zararın yaklaşık olarak 40 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

İlgili Haberler

Kapalı
Kapalı