Gündem

Sermaye ve Faaliyetlerine Göre Banka Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde birçok banka faaliyetleri sürdürmekte ve müşterilerine hizmet vermektedir. Bankalar sermayelerine ve faaliyetlerine göre sınıflandırılmaktadır. Diğer yandan farklı birçok kriter de bankaların sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Peki faaliyetlerine göre ve sermayelerine göre bankalar kaça ayrılır?

Bankalar genel olarak sermaye ve faaliyetlerine göre sınıflandırılmaktadır.

Sermaye ve Faaliyetlerine Göre Banka Çeşitleri Nelerdir?

Sermayelerine göre bankalar:

Bankalar sermayelerinin çoğunluğunun devlete veya özel sektöre ait oluşuna göre kamu ve özel sektör bankaları olarak ikiye ayrılır.

Kamu Bankaları: Sermaye paylarının çoğunluk hisseleri doğrudan ya da dolaylı olarak devletin elinde bankalardır. TC Ziraat Bankası, Halk Bankası, İller Bankası, Türkiye Katılım Bankası ve Vakıfbank gibi.

Özel Bankalar: Sermaye paylarındaki çoğunluk hisseleri doğrudan ya da dolaylı olarak, özel girişimcilerin elinde olan bankalar bu gruba girer. İş Bankası, Akbank, HSBC ve Garanti Bankası gibi.

Bunun yanında bankaları sermaye kökenlerine göre gruplarına ayırmak da mümkün. Bu kapsamda bankalar yabancı sermayeli bankalar ve yerli sermayeli bankalar olmak üzere ikiye ayrılır.

Yerli Sermayeye Sahip Bankalar: Sermayesinin çoğunluk hisseleri Türk girişimcilere veya devlete ait olan bankalardır.

Yabancı Sermayeye Sahip Bankalar: Çoğunluk sermayesi yabancı girişimcilere ait olan bankalar bu kategoriye girer.

Faaliyetlerine Göre Bankalar: Çalışma alanlarına göre bankaları Merkez Bankaları, Ticari Bankaları, Yatırım Bankaları, Kalkınma Bankaları ve Katılım Bankaları olmak üzere ayırabiliriz.

Merkez Bankaları: Banknot ihraç etmek, devletin veznedarlığını yapmak, devletin mali ve iktisadi konularda danışmanlığını yapmak, ticari bankaların para rezervlerini muhafaza etmek, ülkenin uluslararası mali araçlarının muhafızlığını yapmak, son borç verme görevini yapmak, bankaların takas, tasfiye, virman görevlerini yapmak, kredileri düzenlemek ve denetlemek, vb. görev ve yetkilerle donatılmış bankalardır.

Ticari Bankalar: Mevduat kabul eden, ticaret ve üretimin finansmanı alanında toptan ve perakende bankacılık faaliyetlerinde bulunan bankalardır.

Yatırım Bankaları: Tahvil ihraç ederek veya yurtiçi yurtdışı finansal kurumlardan sağladıkları kredileri, sanayi şirketlerinin uzun vadeli yatırımlarının finansmanında kullanan, muhtelif konularda sanayi hizmetlerine danışmanlık hizmeti veren bankalardır.

Kalkınma Bankaları: Kalkınmada öncelikli yöre ve sektörlerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan bankalardır.

Katılım Bankaları: Faizsiz bankacılık uygulamasını benimsemiş, ticari bankalara benzer hizmetler veren finans kurumlarıdır.

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı