Emlak

İnşaat Projeleri ve Yapı Türleri

İnşa, bir gayrimenkul üretimi amacıyla malzeme ve işçilik kullanılarak yapılan sistemli ve birbiriyle ilişkili çalışmaların tümüne verilen genel bir isimdir. İnşaat ise inşa kelimesinin çoğulu olup inşa halindeki yani henüz tamamlanmamış yapıyı ifade eder. Yapı, inşaat faaliyetlerinin tamamlanmış halidir ve bir başka ifadeyle inşaat çalışmaları sonunda elde edilen üründür. Bina araziye oturtulmuş, az ya da çok kapalı özellikle insanların barınma ve yerleşme ihtiyaçları ile sosyal, kültürel ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için inşa edilmiş yapıdır.

Yukarıdaki açıklamalar incelendiğinde inşaat ve yapı kavramının bir bina kavramını da kapsadığı görülür. Bir diğer tanıma göre ise inşaat kendi başına kullanılabilen tamamlandığında insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma ya da dinlenmelerine ya da ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına olanak sağlayan yapılardır. Karada ve suda ya da geçici veya resmi ve yeraltı ve yerüstü inşaatı ile değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisler de inşaat tanımı içinde yer almaktadır. Kısacası inşaat, yapımı süren bir bina iş yeri fabrika yol köprü ve havalimanı gibi tüm işlerini kapsayan bir iştir. İnşaat pek çok işin kısa zamanda birlikte yürütüldüğü bir süreçtir. İnşaat işleri genellikle müteahhitler tarafından yürütülen bir iştir.

Çok çeşitli inşaat türleri olmasına karşın günümüzde inşaatlar genel olarak üst yapı ve alt yapı inşaatı olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. Üst yapı inşaatları betonarme inşaat ve çelik inşaat şeklinde yapılan konut ya da konut dışı yapılar olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca son dönemlerde bu sınıflandırmaya yeşil ve akıllı binalar da dahil edilmiştir. Altyapı inşaatları ise üst yapıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan köprü, yol, tünel, demir yolu, havaalanı, kanalizasyon, baraj, elektrik iletim, su ve doğalgaz üretim, çevre düzenlemesi ve benzeri yapılardır. Türkiye’de yapılar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Tebliği ile sınıflara ayırılır.

Etiketler
Kapalı
Kapalı