Ekonomi

Ekonomi Alanında Türkiye’nin İhtiyacı Olan Yapısal Reformlar

Ekonomi alanında Türkiye’nin en başta gelen yapısal reform ihtiyaçları neler? Yapısal reform, bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale gelebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.
Diyelim ki sürekli açık veren bir sosyal güvenlik sistemi söz konusu. Bu açığı kapamanın üç yolu var:
  • Üyelerden alınan primleri arttırmak.
  • Emekli maaşlarını ve sağlık sigortası katkılarını düşürmek.
  • Borçlanmak.
Borçlanmak geçici bir çözümdür ve bazen de sorunu ağırlaştırabilir. O halde kalıcı çözüm için ilk iki önlemi almak gerekecektir. Bu düzenlemelere “yapısal reform” diyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan ekonomik yapısal reformların en önemlileri üç başlıkta toplanabilir:

İthalata Bağımlı Yapıdan Kurtulmak

Büyümenin ithalata bağımlı yapıdan kurtarılması ve çari açığın düşürülmesi. Bunun iki yolu olabilir: İç tasarrufları artırmak veya üretimin ithalata dayalı yapısını yerli girdilere yöneltmek. Her ikisi de zaman alıcı ve biraz can acıtıcı önlemleri gerektirse de tıpkı deprem önlemi gibi mutlaka yapılması gereken şeylerdir.

Dolaysız Vergi Sistemine Geçiş

Vergi sisteminin dolaylı vergilere dayalı olmaktan çıkarılıp dolaysız vergilere ağırlık veren bir yapıya dönüştürülmesi. Bu değişiklik öncelikle adil bir vergilemenin yerleştirilebilmesi için gereklidir. Çünkü dolaylı vergiler düşük gelirliden oransal olarak daha yüksek vergi alınmasına yol açar. Bir başka yararı da kayıt dışılığı önlemesinde görülecektir.

Enerji İthalatını Azaltmak

Enerji faturasının azaltılması için gerekli tasarruf önlemlerinin alınması. Enerjimizi dışarıdan ithal ettiğimiz için cari açığa olumsuz katkı yapan bu ithalat kalemini azaltıcı önlemleri almamız gerekiyor.

Bunlara daha birçok konu eklenebilir. Yalnız ekonomi alanında değil, eğitimden adalete kadar birçok konuda yapısal reformlara ihtiyacımız var. Ama hemen başlamak için bu üç alan bence doğru bir başlangıç olabilir.

Etiketler

İlgili Haberler

Kapalı
Kapalı