Pazarlama

İşletme Planlama ve Kurmada En Önemli 5 Süreç

“İşletme para getiren tekrarlanabilir bir süreçtir. Onun dışında kalan herşey hobidir.” | Paul Freet, Seri Girişimci

Kabaca tanımlanacak olursa, bir işletme tekrarlanabilir bir süreci ifade eder ve;

  1. Değeri olan bir şey yaratır ve onu dağıtır.
  2. Bu değerin üretimi için insanların bu değeri istemesi veya buna ihtiyaç duyması gerekir.
  3. Bu değerin fiyatı insanlar tarafından karşılanabilir düzeyde olmalıdır.
  4. Üretilen değer satın alanın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamalıdır.
  5. Üretilen değer işletmeye yeterli gelir sağlamalıdır ki işveren için faaliyetlerini sürdürmek anlamlı olsun.

Bireysel girişimci ya da milyar dolarlık bir marka olmak fark etmez. Yukarıda sayılan faktörlerden herhangi biri çıkarıldığında geriye işletme denebilecek bir oluşum kalmaz, başka bir şey olur. Başkaları için değer yaratmayan bir girişim hobiden ibarettir. İlgi çekmeyen bir girişim fiyaskodur.

Yarattığı değeri satmayan bir girişim kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Vadettiği değeri müşteriye sağlamayan bir girişim sahtekardır.

İşletmede Karşılıklı Bağımlı 5 Süreç Var

İşletmenin devamlılığını sağlayacak kadar kazanç sağlamayan bir girişim kaçınılmaz olarak kapanacaktır. Özü itibariyle esas olarak biri diğerine karışan, karşılıklı bağımlı 5 adet süreçten oluşur.

Değer Yaratımı: İnsanların neye ihtiyaç duyduğunu veya ne istediğini keşfetme ve ardından bunu yaratma.

Pazarlama: Yarattığınız değer için dikkat çekme ve talep oluşturma.

Satış: Potansiyel müşterileri ödeme yapacak müşteriler haline getirme.

Değer Sağlama: Vadedilen değerin müşteriye verilmesi ve müşterilerin memnun kaldıklarından emin olmak.

Finans: İşletmenin devam etmesini ve harcadığınız emeğin karşılığını almanızı sağlayacak kadar para getirme.

Yeni Bir İşi Tanımlama ve Planlama

Her işletmenin 5 bölümü her iyi işletme fikrinin ve iş planının temelidir. Eğer herhangi bir işletme için söz konusu 5 süreç açıkça tanımlanabiliyorsa, işletmenin nasıl işlediği de tamamen anlaşılır. Eğer yeni bir iş kurmayı düşünüyorsanız, işe bu süreçleri tanımlayarak başlamak sizin için en doğru başlangıç noktası olacaktır. Eğer fikrinizi bu temel süreçler bakımında tanımlayamıyor veya planlayamıyorsanız bu süreçleri yeterince oturtamamışsınız demektir. | Personal MBA – Josh Kaufman

Müşteri odaklı şirketler daima piyasada kalıcı

Gerçekten hangi iş alanındasınız? Basit bir soru gibi görünse de bunun cevabı ürettiğiniz ürün ve hizmetlerin ötesinde düşünülerek verilmelidir. Şirketlerin gelecekte değişen dünyada ayakta kalabilmeleri için herşeyden önce bu soruyu kendilerine sormalı ve cevabını net olarak vermeliler.

Başarısızlık tepeden gelir. Son tahlilde, bu başarısızlıktan sorumlu yöneticiler, amaçlar ve politikalar konusunda en geniş yetkilere sahip olanlardır.

Sorun tam olarak nerede?

Demiryolu şirketleri bu soruyu kendilerine sormayı unuttu ve başarısızı oldular. Neden? İnsanların artık ulaştırmaya ihtiyaç duymaması değildi cevap. Hatta diğer inovasyonların (otomobiller, uçaklar) ulaştırma ihtiyaçlarını tamamen karşılamaları  da değildi. Demiryollarının büyümesi durdu çünkü kendileri bu ihtiyaçları karşılayamadılar. Yöneticileri hatalı biçimde kendilerini demiryolu işinde sandı halbuki ulaştırma işindeydiler. Kendilerini müşteriye hizmet eder değil ürün sağlar biçimde konumlandırdılar. Diğer birçok endüstri de aynı hataya düştü ve eskime riskiyle karşı karşıya kaldı.

Demiryollarının büyümesi yolcu ve yük taşımacılığına olan talebin azalması nedeniyle durmadı. Demiryolları bugün ihtiyacın diğer vasıtalar tarafından karşılanması sebebiyle değil bu ihtiyacın demiryollarının kendileri tarafından karşılanamaması nedeniyle sorun yaşıyor. Diğerlerinin müşterileri kendi ellerinden almalarına izin verdiler çünkü kendilerini ulaştırma işinde değil demiryolu işinde gördüler. Endüstrilerini hatalı tanımlamalarının sebebi ulaştırma odaklı olmaktan çok demiryolu odaklı olmalarıydı. Kısaca müşteri odaklı değil ürün odaklıydılar.

Şirketiniz için sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlarsınız?

Ürün satmaktan daha fazla müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmeye odaklanın. Kimya devi DuPont müşterilerinin ihtiyaçlarını sürekli gözlemledi ve müşterileri için cazip ürünler üreterek pazarını sürekli geliştirdi. Eğer DuPont, ana icadı olan naylonun farklı kullanımlarına odaklansaydı bugün ortalıkta bile olmayabilirdi.

Son Baskı