İnşaat İşleri

İnşaat Projeleri ve Yapı Türleri

İnşa, bir gayrimenkul üretimi amacıyla malzeme ve işçilik kullanılarak yapılan sistemli ve birbiriyle ilişkili çalışmaların tümüne verilen genel bir isimdir. İnşaat ise inşa kelimesinin çoğulu olup inşa halindeki yani henüz tamamlanmamış yapıyı ifade eder. Yapı, inşaat faaliyetlerinin tamamlanmış halidir ve bir başka ifadeyle inşaat çalışmaları sonunda elde edilen üründür. Bina araziye oturtulmuş, az ya da çok kapalı özellikle insanların barınma ve yerleşme ihtiyaçları ile sosyal, kültürel ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için inşa edilmiş yapıdır.

Yukarıdaki açıklamalar incelendiğinde inşaat ve yapı kavramının bir bina kavramını da kapsadığı görülür. Bir diğer tanıma göre ise inşaat kendi başına kullanılabilen tamamlandığında insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma ya da dinlenmelerine ya da ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına olanak sağlayan yapılardır. Karada ve suda ya da geçici veya resmi ve yeraltı ve yerüstü inşaatı ile değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisler de inşaat tanımı içinde yer almaktadır. Kısacası inşaat, yapımı süren bir bina iş yeri fabrika yol köprü ve havalimanı gibi tüm işlerini kapsayan bir iştir. İnşaat pek çok işin kısa zamanda birlikte yürütüldüğü bir süreçtir. İnşaat işleri genellikle müteahhitler tarafından yürütülen bir iştir.

Çok çeşitli inşaat türleri olmasına karşın günümüzde inşaatlar genel olarak üst yapı ve alt yapı inşaatı olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. Üst yapı inşaatları betonarme inşaat ve çelik inşaat şeklinde yapılan konut ya da konut dışı yapılar olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca son dönemlerde bu sınıflandırmaya yeşil ve akıllı binalar da dahil edilmiştir. Altyapı inşaatları ise üst yapıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan köprü, yol, tünel, demir yolu, havaalanı, kanalizasyon, baraj, elektrik iletim, su ve doğalgaz üretim, çevre düzenlemesi ve benzeri yapılardır. Türkiye’de yapılar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Tebliği ile sınıflara ayırılır.

İnşaat Alanında Çalışacak Yurtdışı İşçi Alınacak

Yurtdışında projeler yürüten Türk firmalardan biri olan Yapı Merkezi Tanzaya’da yürüttüğü projede görevlendirmek üzere inşaat ve mühendislik alanında yeni yurtdışı işçi alacak. Söz konusu ilan kapsamında üstlenilen Demiryolu projesinde çalışmak üzere altyapı işleri şefi alınacak.

Söz konusu iş ilanına iş başvurusunda bulunmak isteyen adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun,
Altyapı işlerinde (köprü, sanat yapıları, toprak işleri vb.) en az 7 yıl saha tecrübesi olan,
MS Office, AutoCad programlarını iyi derecede kullanabilen,
İyi derecede İngilizce bilen,
Sahadaki teknik kontrol ve denetimleri gerçekleştirebilecek,
Saha imalat ilerlemelerini raporlayabilecek,
Sahadaki ekiplerin üretimlerini takip edebilecek.

Yurtdışı iş ilanına başvuru yapan adaylar arasında İngilizce bilenler, üniversite mezunu olanlar ve alanda 7 yıl tecrübeli olanlar öncelikli olarak değerlendirilecek.

* İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Kadıköy Hizmet Merkezi’nin 21.04.2017 tarih ve 60527 sayılı izni ile verilmiştir.

Son Baskı