İhracat

Damping nedir? Uluslararası Ticarette Damping Türleri

Ticaret engelleri dampinglerin sonucu olabilir. Damping bir malın düşük maliyetle veya ulusal ekonomiye göre yurtdışına daha düşük fiyattan ihracatıdır. Diğer bir deyişle uluslararası fiyat farklılaşmasıdır. Dampingi sürekli, yıkıcı ve arada bir yapılan olmak üzere 3 gruba ayırmak mümkün.

Uluslararası Ticarette Damping Türleri

Sürekli dampinge uluslararası fiyat farklılaşması da denir. Sürekli dampingde üreticilerin sürekli rekabet içinde oldukları uluslararası piyasa göre ulusal pazarda mallarını en yüksek fiyattan satarak maliyetlerini ulusal pazarda finanse ettirerek uluslararası piyasada mallarını düşük fiyattan satarak güçlü konuma gelirler.

Ticaret engelleri, tarifeler ve taşıma maliyetleri nedeniyle ulusal piyasalar ile uluslararası piyasaların birbirinden kopuk olması, monopolistik yapıda olan firmaların karlarının artmasına yol açar. Çünkü bir malın talebinin fiyat elastikiyeti ulusal piyasaya göre uluslararası piyasada daha elastiktir. Aynı zamanda ulusal tüketicinin yüksek fiyattan malı satın alması monopolistik karını maksimize eder.

Yıkıcı damping, rekabetin yetersiz olduğu method olarak ifade edilir. Uluslararası piyasada monopol gücü elde edebilmek için yabancı üreticilerin piyasa dışında kalmalarını sağlamak amacıyla, yani pazar paylarını elimine edebilmek için, bir malı maliyetinin altında veya çok düşük bir fiyattan satılması durumudur ve geçici olarak yapılır.

Arada bir yapılan damping ise, bir malın maliyetin altında veya düşük fiyattan satılmasıdır. Üretim fazlalıkları oluştuğu zaman fazlalıkları eritmek için arada bir uygulanan bir yöntemdir.

Uluslararası piyasanın rekabetinden ulusal sanayileri korumak için yıkıcı dampinge zıt ticaret kısıtlaması uygulanır. Bu kısıtlamalar genellikle fiyat farklılıklarını düzenleyen anti damping vergiler biçiminde olur. Bununla beraber, damping biçimi belirlemek zordur ve ulusal üreticileri damping uygulamalarına karşı korumak gerekir.

Fermuarlı yatak kılıfı üretimi ve ihracatı: Maviay

Ev tekstili sektörünün önde gelen firmalarından Maviay by Geccehome, uzmanlık alanı olan fermuarlı yatak kılıfı konusunda Türkiye’nin ilk üreticilerinden. Arabalı yatak, baza başlıkları, nevresim takımları ve yatakları ile ürün gamın günden güne artıran firma, bu sektörde faaliyetlerini genişleterek sürdürüyor.

1980 yılından bu yana bilgi ve birikimleriyle günümüze kadar gelen ve artan ivme grafiğiyle devamlılığını dünden bugüne, bugünden de yarına taşıyacak olan Maviay by Geccehome iç piyasada kendi pazarını korurken, ihracat pazarlarında da önemli adımlar atıyor.

Çalışmalarının karşılığı olarak: 1989 yılında yapmış olduğu ihracatla Bursa Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ilk 40 ihracatçı firma arasına girme başarısını göstererek plaketle ödüllendirilen firma , sonraki yıllarda Türkiye genelinde 3600 firma arasından 4. Kobi ve Girişimcilik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Müşteri memnuniyeti anlayışını ve yenilikçi kimliğini kendine vizyon edinen Maviay by geccehome Bursa’da yoğun satış yapıyor. Tüketicinin yoğun talebini göz önünde bulunduran firma üretiminin genişletmeyi ve yatak ve yan ürünler konusundaki üretimini de çeşitlendirmeye devam ediyor.

Son Baskı